CENTRUM TERAPII POZNAWCZO-BEHAWIORALNEJ WROCŁAW


Polityka prywatności (RODO)

Administratorem Państwa danych osobowych podanych podczas rejestracji telefonicznej lub e-mailowej u wybranego specjalisty oraz danych podczas wizyt jest tylko i wyłącznie specjalista u którego odbywacie Państwo wizyty. Dane kontaktowe do wszystkich specjalistów znajdują się na naszej stronie internetowej www.psychologodnowa.pl.

Administratorem Państwa danych osobowych niezbędnych do rejestracji wizyty w internetowym kalendarzu wizyt na stronie www.psychologodnowa.pl oraz zawartych w korespondencji mailowej przesyłanej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. jest Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej „Od nowa” Olga Dembska przy ul. Podwale 62a/6 we Wrocławiu, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Inspektorem Ochrony Danych monitorującym prawidłowe przestrzeganie zasad ochrony danych osobowych jest Olga Dembska, tel. 882 028 075, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu obsługi zapytań i zgłoszeń, kontaktu w sprawie umawiania, potwierdzania, odwoływania wizyt, przesyłaniu przypomnień o wizytach, świadczenia opieki zdrowotnej przede wszystkim diagnozy i leczenia oraz jeśli zgłoszą Państwo taką prośbę to w celu wystawiania faktur.

Podanie wymaganych przy rejestracji danych osobowych jest warunkiem świadczenia przez nas usług.

Dane są przetwarzane na czas świadczenia usług lub przez okres wymagany przepisami prawa.

Dane zgłoszone podczas rejestracji w systemie kalendarza rezerwacji wizyt online (imię, nazwisko, numer telefonu i e-mail) są ujawniane specjaliście prowadzącemu wizytę wyłącznie w celu umożliwienia kontaktu dotyczącego umówionej wizyty.

Jeśli zgłoszą Państwo chęć otrzymania faktury to dane w niej zawarte zostaną udostępnione biuru obsługi księgowej.

Macie Państwo prawo do: sprostowania danych gdy zauważą Państwo, że dane są nieprawidłowe lub niekompletne (art. 16 RODO), dostępu do swoich danych (art. 15 RODO).

Administrator odmawia zrealizowania prawa do bycia zapomnianym oraz usunięcia danych w odniesieniu do danych osobowych zawartych w dokumentacji medycznej przez cały wymagany przepisami prawa okres archiwizacji dokumentacji medycznej powołując się na przepis art. 29 ust. 1 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Prawo do bycia zapomnianym oraz do usuwania danych nie znajduje zastosowania wobec danych osobowych przetwarzanych na podstawie art. 9 ust. 2 lit h RODO, w tym w szczególności wobec danych przetwarzanych w ramach dokumentacji medycznej.

We wskazanych w RODO przypadkach mają Państwo również prawo do żądania usunięcia danych osobowych oraz prawo żądania ograniczenia ich przetwarzania. Prawo do żądania usunięcia danych osobowych nie ma zastosowania m.in. w zakresie w jakim przetwarzanie jest niezbędne z uwagi na względy interesu publicznego w dziedzinie zdrowia publicznego (art. 9 RODO), do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W przypadku, gdy dane przetwarzane są na podstawie art. 6 RODO dodatkowo mają Państwo prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przenoszenia danych. 

Mają Państwo prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas swoich danych osobowych do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy i nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

 

FaLang translation system by Faboba