RODO

Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?
Kontakt we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych
Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej „Od nowa” Olga Dembska
ul. Podwale 62a/6 we Wrocławiu kontakt@psychologodnowa.pl.
Specjalista prowadzący Państwa leczenie.
Dane kontaktowe do wszystkich Specjalistów znajdują się na stronie www.psychologodnowa.pl.
Jakie Państwa dane osobowe przetwarzamy?imię i nazwisko, numer telefonu lub adres e-mail – podane w trakcie rejestracji wizyty
– dane osobowe podane przez kontrahentów i osoby reprezentujące kontrahentów, tj. dane zawarte w umowie, dane osób do kontaktu i inne dane konieczne do realizacji umowy.
-dane osobowe podane podczas rejestracji na stronie www.psychologodnowa.pl albo telefonicznie lub e-mailowej bezpośrednio u wybranego specjalisty;
-dane dotyczące Państwa zdrowia psychicznego i inne dane uzyskane przez specjalistę w trakcie prowadzonego leczenia;
-dane podane na potrzeby wystawienia faktury.
W jakim celu przetwarzamy Państwa dane osobowe i na jakiej podstawie prawnej?– obsługa zapytań i zgłoszeń – na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
– kontakt w sprawie umawiania, potwierdzania, odwoływania oraz przesyłania przypomnień o wizytach – na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
– rejestracja wizyty w internetowym kalendarzu wizyt na stronie www.psychologodnowa.pl – na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 pkt 1 RODO);
– rejestracja wizyt za pośrednictwem korespondencji mailowej przesyłanej na kontakt@psychologodnowa.pl – na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
– zawarcie i realizacja umowy z kontrahentem – (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
– realizacja obowiązków prawnych w zakresie rozliczeń podatkowych – (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);
– dochodzenie roszczeń i obrona przed nimi – na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. cf) RODO).
– kontakt w sprawie umawiania, potwierdzania, odwoływania oraz przesyłania przypomnień o wizytach – na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
– prawidłowe prowadzenie leczenia – na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
– wystawianie faktury w razie zgłoszenia przez Państwa takiej potrzeby – na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
– realizacja obowiązków prawnych w zakresie rozliczeń podatkowych – (art. 6 ust. 1 c) RODO);
– dochodzenie roszczeń i obrona przed nimi – na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
Czy podanie Państwa danych osobowych jest obowiązkowe?– podanie danych osobowych wymaganych przy rejestracji jest dobrowolne, jednak koniecznie w celu rezerwacji wizyty u specjalisty;
– podanie danych osobowych zawartych w umowie lub danych do kontaktu w związku z wykonaniem umowy jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji umowy.
– podanie danych osobowych jednoznacznie identyfikujących pacjenta, tj. imienia i nazwiska oraz nr telefonu lub adresu e-mail jest dobrowolne, jednak koniecznie w celu rezerwacji wizyty u specjalisty;
– podanie pozostałych danych, o które poprosi specjalista w trakcie leczenia jest dobrowolne, jednak ich niepodanie może uniemożliwić prawidłowy przebieg leczenia.
Komu Państwa dane osobowe mogą zostać przekazanie?– dane osobowe podane podczas rejestracji w systemie kalendarza rezerwacji wizyt online są ujawniane specjaliście, u którego umówiono wizytę, jako odrębnemu administratorowi, wyłącznie w celu umożliwienia kontaktu dotyczącego wizyty;
– dane osobowe kontrahentów ujawniane są biuru obsługi księgowej na podstawie stosownej umowy powierzenia przetwarzania danych.
– dane kontaktowe na fakturze ujawnianie są biuru obsługi księgowej na podstawie stosownej umowy powierzenia przetwarzania danych.
Jak długo będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe?– od chwili dokonania rezerwacji wizyty, przez okres trwania leczenia oraz 5 lat po jego zakończeniu;
– przez okres obowiązywania umowy, a po jej zakończeniu do czasu upływu okresów przedawnienia roszczeń wynikających z umowy.
– od chwili dokonania rezerwacji wizyty, przez okres trwania leczenia oraz 5 lat po jego zakończeniu.
Jakie prawa Państwu przysługują?– prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych;
– prawo do sprostowania danych osobowych;
– prawo do usunięcia danych osobowych, chyba że będzie istnieć ważna podstawa dla dalszego ich przetwarzania;
– prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
– prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
– prawo do przenoszenia danych osobowych;
– jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie Państwa zgody, prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; cofnięcie zgody może jednak uniemożliwić kontynuowanie leczenia;
– prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Scroll to Top