Oferta i cennik

Specjalizujemy się w terapii poznawczo-behawioralnej, należącej do tzw. evidence-based practice (metoda oparta na dowodach). W większości problemów psychicznych takich jak nerwica czy depresja to najbardziej rekomendowana forma leczenia.

Oferujemy również farmakoterapię i pełną diagnostykę psychiatryczną. Nasi specjaliści są ze sobą w stałym kontakcie gdy klient korzysta jednocześnie z psychoterapii i przyjmuje leki.

Czasem w trudnych chwilach najbardziej pomaga zwykła rozmowa z kimś „z zewnątrz”, która daje ujście trudnym emocjom i pozwala spojrzeć na swoją sytuację z dystansu.

Zapraszamy na pierwszą konsultację, podczas której nasi specjaliści zaproponują odpowiednio dobrane metody pomocy.

Czas trwania: 50 minut

Celem konsultacji jest zebranie podstawowych danych o problemie zgłaszanym przez klienta (co jest problemem, w jakich sytuacjach pojawiają się trudności, od jak dawna itp.) oraz ustalenie możliwości i sposobów radzenia sobie z problemem (spektrum działań jest tu dość szerokie, obejmuje m.in. edukację, zalecenia odnośnie działań w otoczeniu, skorzystanie z pomocy innych specjalistów lub ośrodków, podjęcie terapii). Zazwyczaj konsultacje obejmują 1-3 spotkania. Po odbyciu trzech konsultacji istnieje też możliwość uzyskania opinii, diagnozy psychologicznej za dodatkową opłatą.

Konsultacja u psychologa, psychoterapeuty w trakcie szkolenia, certyfikacji – koszt: 190 zł
Konsultacja u psychologa, certyfikowanego psychoterapeuty – koszt: 220 zł

Czas trwania: Pierwsza konsultacja: 60 min, Kolejne konsultacje: 40-60 min

Konsultacja psychiatryczna obejmuje diagnostykę i poradę lekarską w zakresie zdrowia psychicznego. Po ocenie stanu zdrowia lekarz może także zalecić farmakoterapię.

Koszt: 240 zł

Czas trwania: 50 min

Sesja terapeutyczna w początkowej fazie przypomina konsultację, jednak w ciągu 3 pierwszych spotkań klient i terapeuta wspólnie decydują o kontynuacji i kierunku pracy nad zmianą. Formułowane są cele i rozpoczyna się ich realizacja. Okres trwania terapii jest ustalany w trakcie 3 pierwszych spotkań. Terapia poznawczo-behawioralna (więcej w zakładce terapia) jest wykorzystywana w leczeniu zaburzeń psychicznych oraz w nauce radzenia sobie z różnymi trudnościami. Najwyższą skuteczność leczenia wykazano w badaniach naukowych dla terapii poznawczo-behawioralnej zaburzeń lękowych i depresji. Oprócz pracy na sesjach klient otrzymuje też od terapeuty bezpłatne materiały dodatkowe do pracy samodzielnej pomiędzy spotkaniami, aby zwiększyć skuteczność prowadzonej terapii.

Sesja u psychoterapeuty w trakcie szkolenia, certyfikacji – koszt: 190 zł
Sesja u certyfikowanego psychoterapeuty – koszt: 220 zł

Pierwsze spotkanie obejmuje wstępną konsultację, na której omawiane są zgłaszane problemy, najczęstsze sytuacje wywołujące stres, aktualny styl życia (m.in. ilość czasu spędzanego w pracy, ilość godzin snu, korzystanie z urządzeń elektronicznych, stan zdrowia), jak również oczekiwania i cele. Holistyczne podejście do sytuacji życiowej klienta pozwala trafniej dobrać metody wsparcia wykorzystywane podczas dalszej pracy. Po zebraniu danych ustalane są możliwości i sposoby radzenia sobie z problemem (obejmujące m.in. edukację psychologiczną, wprowadzanie zdrowych nawyków, pracę nad wybranymi przekonaniami, metody relaksacyjne, naukę uważności, zalecenia odnośnie działań w otoczeniu bądź skorzystanie z pomocy innych specjalistów). Okres trwania sesji jest ustalany na pierwszym spotkaniu i może być elastycznie dostosowany do potrzeb klienta. Doświadczenia pokazują, że aby utrwalić zmianę w stylu życia lub schematach myślenia w obszarze radzenia sobie ze stresem potrzeba min. 2-3 miesięcy. Oprócz pracy na sesjach klient otrzymuje bezpłatne materiały dodatkowe do pracy samodzielnej pomiędzy spotkaniami, aby zwiększyć skuteczność prowadzonych sesji.

Konsultacje i trening prowadzi psycholog, trenerka redukcji stresu i relaksacji Magdalena Lipowska

Koszt: 190 zł

Sesja relaksacyjna jest formą odpoczynku i rozluźnienia psychofizycznego. Polega na biernym uczestniczeniu klienta w sesji prowadzonej przez trenerkę. W wygodnej pozycji siedzącej lub leżącej (na macie, pod kocem, z poduszką), przy akompaniamencie dźwięków Natury, klient odpręża się słuchając głosu osoby prowadzącej. Polecenia dotyczą rozluźnienia poszczególnych partii ciała (Body Scaning), poddania się doznaniom ciężaru i ciepła (Trening Autogenny Schultza), skupienia na oddechu i pogłębiania go (oddech przeponowy). Podczas sesji pracujemy także z obrazami spokojnych, bezpiecznych miejsc (wizualizacje) oraz uruchamiamy pozytywne emocje dzięki przywoływaniu dobrych, wspierających wspomnień. Istotą treningu jest indywidualny dobór metody i regularne ćwiczenia. Po wstępnym ustaleniu preferencji klienta trenerka proponuje wybrane formy relaksacyjne. Często praktykowanym przez klientów rozwiązaniem jest zapoznanie się z różnymi metodami relaksacji i po wstępnej ocenie swoich doznań skupienie się na doskonaleniu jednej z nich. Regularny trening trwający od kilku tygodni do kilku miesięcy zwykle przynosi upragnione efekty. Skuteczność proponowanych metod została potwierdzona zarówno badaniami naukowymi jak i ich wieloletnią praktyką. Spotkania z trenerką pozwalają utrzymać regularność ćwiczeń i motywację. W miarę trwania spotkań istnieje możliwość zmiany ze spotkań w gabinecie na spotkania online.

Sesje prowadzi psycholog, trenerka redukcji stresu i relaksacji Magdalena Lipowska

Koszt: 190 zł

Czas trwania: 50 min

Pomoc online prowadzimy w oparciu o takie aplikacje jak Skype, Whatsapp, Google Meets, Zoom. Są one uzgadniane z klientem po rejestracji wizyty. Terapia przez Internet jest zalecana przede wszystkim w sytuacji gdy osoba nie może z różnych przyczyn dojeżdżać na spotkania do gabinetu. Często z tej formy terapii korzystają Polacy mieszkający za granicą, którzy potrzebują porozmawiać z psychologiem i podjąć terapię w ojczystym języku. Nierzadko zgłaszają się też do nas osoby przewlekle chore lub takie, które mieszkają daleko od Wrocławia i nie mają w swojej okolicy terapeuty poznawczo-behawioralnego. W okresie pandemii koronawirusa forma terapii online zyskała ogromną popularność i wiele osób oswoiło się z rozmowami online. W przypadku zdalnej pracy nad problemami klient między spotkaniami otrzymuje od terapeuty materiały w formie elektronicznej: literaturę nt. omawianych problemów, ćwiczenia.

Terapia online u psychoterapeuty w trakcie szkolenia, certyfikacji – koszt: 190 zł
Terapia online u certyfikowanego psychoterapeuty – koszt: 220 zł

Czas trwania: 60 min

W każdej relacji miłosnej zdarzają się trudne chwile. Zanim jednak przez głowę przemknie myśl o rozstaniu warto spróbować zawalczyć o związek. Terapia par to przede wszystkim wspólna praca nad odbudowaniem czy też zbudowaniem od nowa zdrowej i satysfakcjonującej relacji między partnerami. Główny nacisk w tej terapii kładzie się na zrozumienie przyczyny kryzysu w związku oraz wyposażenie partnerów w konkretne narzędzia służące do rozwiązania problemów na bieżąco.

Terapia u psychoterapeuty w trakcie szkolenia, certyfikacji – koszt: 290 zł
Terapia u certyfikowanego psychoterapeuty – koszt: 350 zł

Czas trwania/Duration: 50 min

Oferujemy konsultacje, poradnictwo oraz psychoterapię dla obcokrajowców mówiących w języku angielskim. Więcej szczegółów znajdziecie Państwo na naszej stronie w wersji anglojęzycznej.
We offer consultations, counselling and psychotherapy for foreigners who speak English. For more details please check the English version of our website.

Koszt/Fee: 250 pln

Czas trwania/Duration: 40-60 min

Oferujemy konsultacje psychiatryczne dla obcokrajowców mówiących w języku angielskim. Więcej szczegółów znajdziecie Państwo na naszej stronie w wersji anglojęzycznej.
We provide comprehensive psychiatric assessment and treatment for foreigners who speak English. For more details please check the English version of our website.

Koszt/Fee: 280 pln

Scroll to Top