Magdalena Oleśniewicz

telefon: 510 548 231
e-mail: m.olesniewicz@psychologodnowa.pl

magdalena olesniewicz

Jestem psychologiem i certyfikowaną psychoterapeutką poznawczo-behawioralną (certyfikat nr 1164) oraz terapeutką schematu (po szkoleniu, w trakcie certyfikacji). Ukończyłam psychologię na wrocławskim wydziale Uniwersytetu SWPS (specjalność psychologia kliniczna) oraz czteroletnią Szkołę Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Centrum CBT-EDU w Warszawie (ośrodek rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej, które jest członkiem European Association for Behavioural and Cognitive Therapies). Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej oraz Międzynarodowego Towarzystwa Terapii Schematu (ISST).

Ukończyłam również szkolenie z terapii schematu (moduł zatwierdzony przez International Society of Schema Therapy [ISST]). Z zaciekawieniem śledzę działania Towarzystwa Naukowego Badań nad Psychoterapią (The Society for Psychotherapy Research), który prezentuje istotne badania nad psychoterapią dla praktyków-klinicystów.

Zajmuję się psychoterapią indywidualną osób dorosłych i młodzieży, wsparciem psychologicznym, psychoedukacją. Pracuję z osobami doświadczającymi trudności emocjonalnych (lęki, depresja, niska samoocena, wahania nastrojów) doświadczających trudności z budowaniem i/lub utrzymywaniem relacji, pomagam również osobom zmagającym się z kompulsywnym objadaniem się.

W mojej pracy ważne jest dla mnie tworzenie relacji terapeutycznej opartej na autentyczności, akceptacji i poczuciu bezpieczeństwa. To, co jest mi bliskie w podejściu poznawczo-behawioralnym, to założenie, że mamy w jakimś stopniu wpływ na otaczającą rzeczywistość i nasz sposób myślenia. Poprzez terapię możliwe jest doświadczenie większego poczucia wpływu na swoje życie.

W swojej pracy korzystam z tak zwanej trzeciej fali terapii CBT: terapii schematów, która jest dedykowana między innymi osobom, które mają trudności w relacjach z innymi, a problemy, których doświadczają, trwają przez dłuższy okres. Narzędzia pracy zawsze dobieram indywidualnie do osoby zgłaszającej się na terapię.

Doświadczenie zawodowe w zakresie diagnostyki i leczenia zaburzeń psychicznych zdobywałam pracując na Oddziale Psychiatrycznym Zamkniętym dla osób dorosłych w Specjalistycznym Szpitalu im. Sokołowskiego w Wałbrzychu, gdzie zajmowałam się diagnozą psychologiczną i interwencją kryzysową. Od początku drogi zawodowej byłam związana z psychologią kliniczną odbywając liczne staże na oddziałach psychiatrycznych dla dorosłych i młodzieży oraz pracując z osobami z doświadczeniem choroby psychicznej (zaburzenia afektywne dwubiegunowe, schizofrenia). Prowadziłam grupy socjoterapeutyczne dla młodzieży. Posiadam również doświadczenie dydaktyczne zdobywane poprzez prowadzenie ćwiczeń ze studentami psychologii i pedagogiki.

Systematycznie poszerzam swoją wiedzę. W swojej pracy kieruję się kodeksem etycznym zawodu psychologa, a swoją pracę poddaję regularnej superwizji w nurcie terapii poznawczo-behawioralnym i terapii schematu. Moje zainteresowania zawodowe koncentrują się wokół trzeciej fali terapii CBT: terapii schematów i terapii dialektyczno-behawioralnej (DBT).

Wykształcenie

 • Dyplom magistra psychologii na Uniwersytecie SWPS (specjalność kliniczna) we Wrocławiu
 • Studia Podyplomowe na Uniwersytecie SWPS we Wrocławiu z Diagnozy Psychologicznej
 • Czteroletnia Szkoła Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Centrum CBT-EDU w Warszawie (posiadająca rekomendację Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej, które jest członkiem European Association for Behavioural and Cognitive Therapies)
 • Szkolenie z Terapii Schematów, DCP we Wrocławiu.
 • The Columbia Suicide Severity Rating Scale educational course
 • Szkoła Terapii Schematu Ośrodek Terapii Poznawczej i Schematu COGITO (moduł zatwierdzony przez International Society of Schema Therapy [ISST]).
 • Warsztat z Susan Simpson: "Zaburzenia odżywiania w terapii schematów" organizowane przez Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej (CTPB).

Publikacje

 • Oleśniewicz Magdalena, TERAPIA SCHEMATÓW W LECZENIU PACJENTÓW DETENCYJNYCH O ANTYSPOŁECZNEJ STRUKTURZE OSOBOWOŚCI. SKUTECZNOŚĆ I METODY POSTĘPOWANIA. Schema therapy in the treatment of detention patients with antisocial personality structure. Effectiveness and management methods. PSYCHOTERAPIA 4 (199) 2021 strony: 21–34
 • Oleśniewicz Magdalena, Profilowanie nieznanych sprawców zgwałceń na podstawie modus operandi. Gospodarka Rynek Edukacja, 2018; vol. 19; nr 2; s. 51 – 54

Doświadczenie zawodowe

 • Psycholog na Oddziale Psychiatrycznym Zamkniętym dla Dorosłych w Specjalistycznym Szpitalu im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu
 • Psycholog w Stowarzyszeniu na Rzecz Promocji Zdrowia CURATUS we Wrocławiu (ŚDS typu A)
 • Psycholog, psychoterapeuta w Centrum Terapii PROMITIS we Wrocławiu
 • Psycholog, psychoterapeuta w Pracowni Psychologicznej
 • Psycholog w Dolnośląskim Inkubatorze Przedsiębiorczości i Arbitrażu w Nowej Soli
 • współpraca z wrocławską fundacją NON-LICET zajmująca się pomocą w kryzysie i przemocy domowej
 • staż na oddziale Onkologii i Hematologii Dziecięcej Szpitala Klinicznego we Wrocławiu
 • staż na oddziale psychiatrycznym dla dzieci i młodzieży Specjalistycznego Szpitala im. Gromkowskiego we Wrocławiu
 • staż na oddziale psychiatrycznym stacjonarnym (w tym poddodział sądowy) dla dorosłych Specjalistycznego Szpitala im. Ks.Bp. J. Nathana w Branicach
 • staż na oddziale dziennym psychiatrycznym dla dorosłych przy Klinice Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
 • staż w Dolnośląskim Centrum Zdrowia Psychicznego we Wrocławiu

Usługi w gabinecie i online

 • Konsultacja psychologiczna 220zł
 • Sesja psychoterapii 220zł
Psychologowie Wrocław Dlaczego ciągle popełniamy te same błędy? Schematy i terapia schematu

Dlaczego ciągle popełniamy te same błędy? Schematy i terapia schematu

Czasami mamy wrażenie, że pewne sytuacje, problemy, których doświadczamy stale się powtarzają, czasami, że towarzyszą nam od „zawsze”. Tego typu trudności mogą manifestować się zwłaszcza w relacjach z innymi. Może to przybrać formę: Takie zachowania i odczucia mogą świadczyć o tak zwanych schematach. Terapia schematów to podejście terapeutyczne wywodzące się z nurtu terapii poznawczo-behawioralnej. To […]

Dlaczego ciągle popełniamy te same błędy? Schematy i terapia schematu Czytaj dalej »