Author name: Olga Dembska

telefon: 882 028 075 e-mail: o.dembska@psychologodnowa.pl

olga dembska

Jestem psychologiem i certyfikowanym psychoterapeutą poznawczo-behawioralnym (certyfikat nr 415). Prowadzę terapię i udzielam konsultacji osobom dorosłym oraz młodzieży.

Posiadam doświadczenie w pracy klinicznej z osobami z różnymi trudnościami w zakresie zdrowia psychicznego. Odbyłam staż w Poznańskim Ośrodku Zdrowia Psychicznego, przez dwa lata pracowałam jako psycholog i psychoterapeuta w Psychiatrycznym Oddziale Dziennym oraz Poradni Zdrowia Psychicznego w Ostrowie Wielkopolskim. W latach 2014-2018 byłam związana z Poradnią Zdrowia Psychicznego Centrum Ikar we Wrocławiu, gdzie przyjmowałam pacjentów w ramach NFZ i prowadziłam grupę wsparcia. Od 2012 r. przyjmuję także klientów w gabinecie prywatnym.

Przez 4 lata współpracowałam z Fundacją Praesterno która zajmuje się profilaktyką i pomocą psychologiczną dla młodzieży. Prowadziłam konsultacje, terapię indywidualną nastolatków oraz grupę wsparcia dla rodziców.

Przyjmuję także w języku angielskim.

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo-Behawioralnej oraz Międzynarodowego Towarzystwa Terapii Schematów (ISST), pracuję pod regularną superwizją.

Do obszarów moich zainteresowań zawodowych należą:

 • terapia problemów lękowych (w tym ataki paniki, lęk uogólniony, lęk o zdrowie, nerwica natręctw - OCD, fobia społeczna)
 • terapia depresji, bezsenności, niskiej samooceny
 • praca nad trudnościami w relacjach, nieśmiałością, samotnością
 • pomoc w chorobach somatycznych gdzie stres zaostrza lub powoduje objawy np. zespół jelita drażliwego, chroniczne zmęczenie, problemy bólowe.

Obok nauki radzenia sobie z problemami, w terapii cenię magię autentycznego i swobodnego kontaktu z klientem, który umożliwia zmaganie się z różnymi trudnościami w przyjaznej atmosferze.

Wykształcenie

 • Dyplom magistra psychologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, specjalność kliniczna
 • Certyfikat psychoterapeuty poznawczo-behawioralnego nr 415 wydany przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczo-Behawioralnej
 • Czteroletni Kurs Terapii Poznawczo-Behawioralnej prowadzony przez Centrum Ter-cognitiva w Krakowie (2011-2015)
 • Regularne uczestnictwo w dodatkowych kursach (m.in. terapia poznawczo-behawioralna w zespole jelita drażliwego, terapia schematu, terapia online, fizjologia, psychofarmakoterapia)
 • Trening redukcji stresu oparty na uważności (Mindfulness Based Stress Reduction MBSR)
 • Projekt WIP: szkolenie z zakresu diagnozy, profilaktyki i terapii uzależnień (w tym uzależnień behawioralnych), Fundacja Pozytywka
 • Roczny Kurs w Zakresie Pomocy Psychologicznej prowadzony przez Fundację Praesterno

Doświadczenie zawodowe

 • Psycholog w Poradni Zdrowia Psychicznego Centrum Ikar we Wrocławiu
 • Psycholog w ZOZ Multimed – w Poradni Zdrowia Psychicznego oraz w Oddziale Dziennym Psychiatrycznym
 • Psycholog w Klinice Gastroenterologii i Hepatologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu (staż)
 • Psycholog w Ośrodku Profilaktyki Środowiskowej Fundacji Praesterno
 • Psycholog w Centrum Świadczeń Opiekuńczych Panaceum we Wrocławiu
 • Psycholog w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej we Wrocławiu
 • Stażysta w Poznańskim Ośrodku Zdrowia Psychicznego (Ośrodek Psychoterapii i Interwencji Kryzysowej oraz Oddział Dzienny)

Usługi w gabinecie i online

 • Konsultacja psychologiczna 220zł
 • Sesja psychoterapii 220zł
 • Terapia par i małżeństw 350zł
 • Counselling and psychotherapy in English 250zł
 • Couples therapy in English 400zł

Scroll to Top