Author name: Dominika Pluskiewicz

e-mail: d.pluskiewicz@psychologodnowa.pl dominika pluskiewicz

Jestem psychologiem i psychoterapeutą specjalizującym się w terapii poznawczo – behawioralnej (CBT). Prowadzę terapię osób dorosłych i młodzieży.

Posiadam doświadczenie w pracy z osobami cierpiącymi z powodu lęku, napadów paniki, fobii, smutku, natręctw, nadmiernych wymagań wobec siebie, bezsenności i będącymi w kryzysie psychicznym.

Doświadczenie z zakresu diagnostyki psychologicznej i psychoterapii zdobywałam m.in. podczas staży i praktyk w Centrach Badań Medyczno-Psychologicznych, w Oddziałach Dziennych i Zamkniętych Psychiatrycznych w Szpitalnej Opiece Zdrowotnej, a także w fundacji wspierającej onkologicznie chorych pacjentów i ich rodziny.

Na co dzień pracuję jako terapeuta w ośrodku opiekuńczo – wychowawczym gdzie uczestniczę w procesie diagnozy współpracując z lekarzem psychiatrą, prowadzę poradnictwo i psychoterapię indywidualną młodzieży i młodych dorosłych przebywających w placówce.

Nieustannie podnoszę swoje kwalifikację poprzez uczestnictwo w konferencjach naukowych i szkoleniach dotyczących psychoterapii poznawczo-behawioralnej, diagnostyki psychologicznej, psychiatrii, farmakoterapii, stresu, PTSD i suicydologii.

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej.

Wykształcenie

Dodatkowe kursy:

 • Techniki CBT stosowane w depresji, Instytut Psychodietetyki
 • Terapia poznawczo-behawioralna zaburzeń snu, nODN „Poza Schematami”
 • Trening redukcji stresu „Prozdrowotny program wzmacniający odporność na stres i kryzysy" MBSR-Mindfulness
 • Profilaktyka uzależnień, Centrum terapii uzależnień Reveni
 • Techniki i narzędzia pracy terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą, Dolnośląskie Centrum Psychoterapii
 • Grupy wsparcia, edukacyjne, terapeutyczne – organizowanie i prowadzenie, Dolnośląskie Centrum Psychoterapii
 • Studium Psychologii Sądowej, Dolnośląskie Centrum Psychoterapii
 • Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, Instytut Psychologii Zdrowia PTP

Doświadczenie zawodowe

 • Terapeuta w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej we Wrocławiu
 • Psycholog w Stowarzyszeniu Pomocy „Akson”
 • Psycholog w Centrum badań psychologicznych i Psychoterapii Pro Salus we Wrocławiu
 • Psycholog w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej typu socjalizacyjnego we Wrocławiu
 • Stażysta w Milickim Centrum Medycznym, Oddział psychiatryczny
 • Stażysta ISD Huta Częstochowa – przy NZOZ Centrum medyczne „Amicus”
 • Stażysta w Centrum Badań Medyczno – Psychologicznych w Częstochowie

Usługi

 • Konsultacja psychologiczna 220zł
 • Sesja psychoterapii 220zł

Scroll to Top